Mýtus: „Pomalou jízdou vytváříš nebezpečný situace“

Často je tímhle tvrzením myšlena například následující situace:

Projíždíte obcí, kde je maximální povolená rychlost 50 km/h. Vy jedete rychlostí 40 km/h. Za vámi se tlačí řidič jedoucí rychlostí 55 km/h. Jeho zhodnocení situace je, že svou bezdůvodně pomalou jízdou vytváříte nebezpečnou situaci a on je nucen vás nebezpečně předjet. Podle něj a mnoha dalších českých řidičů a řidiček jste to vy, kdo vytváří nebezpečnou situaci a měli byste se cítit špatně.

Nejdříve si pojďme rozebrat jednotlivé pojmy.

Maximální povolená nebo přiměřená rychlost

Maximální povolená rychlost je jasně určena značkami. Oproti tomu přiměřená rychlost, je taková rychlost, kterou vy jako řidiči zhodnotíte na základě svých schopností, vlastností vozidla a nákladu, předpokládanému stavu silnice, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat. Co je a není přiměřená rychlost je tedy na vašem zhodnocení v danou chvíli. Stane se, že řidič za vámi vyhodnotí přiměřenou rychlost jinak než vy. To mu ale nedává žádné právo ji vynucovat po ostatních.

Bezdůvodně pomalá jízda a plynulost provozu

Jako řidiči nesmíte omezovat plynulost provozu. Na to se rádi odkazují právě rychlí řidiči, kteří po vás chtějí, abyste jezdili rychle jako oni. Jenže když si tohle pravidlo dočtou do konce, tak zjistí důležitou věc. Taková pomalá jízda musí být (zejména) bezdůvodná, aby porušovala pravidla. Pokud k ní máte důvod (na základě vašeho zhodnocení přiměřené rychlosti), není bezdůvodná a neporušujete tím pravidla. Naopak je dodržujete.

Jak situaci hodnotíte vy?

Vraťme se k příkladu výše. Jedete rychlostí 40 km/h, neboť takovou rychlost jste vyhodnotili jako přiměřenou třeba na základě:
1. Svých schopností – jste začátečníci a teprve sbíráte zkušenosti.
2. Stavu silnice – na silnici je sem tam díra nebo kanál, takže nechcete jet zbytečně rychle.
3. Povětrnostních podmínek – stmívá se a chodci bez reflexních prvků mohou být hůře vidět.
4. Jiných okolností, které je možno předvídat – po obou stranách silnice parkují auta a mezi auty může přecházet chodec mimo přechod nebo vyběhnout pes.

Vaše jízda tedy nemůže být bezdůvodně pomalá, neboť k ní máte minimálně tyto 4 oprávněné důvody.

Povinnost brát ohled na začátečníky

Podle pravidel provozu jsou všichni řidiči povinni brát ohled na děti, zvířata nebo právě řidiče začátečníky. Označíte-li tedy své auto samolepkou nebo magnetem „Z“ pro začátečníky, ostatní řidiči jsou ze zákona povinni na vás brát ohled.

Kdo tedy vytváří nebezpečné situace?

V tomhle příkladu to rozhodně nejste vy. Nebezpečnou situaci může vytvořit pouze ten řidič, který porušuje pravidla. Řidič za vámi se sám rozhodl vás nebezpečně předjet, čímž porušil pravidla o bezpečném předjíždění. Vznikne-li tedy nějaká nebezpečná situace, vytvořil ji řidič za vámi, který špatně vyhodnotil situaci a ne vy.

Proč je taková neohleduplnost ostatních nebezpečná

Začínajícího řidiče může taková situace zbytečně rozhodit, ačkoliv sám v tu chvíli dodržuje pravidla a snaží se jet co nejbezpečněji. Neohleduplnost ostatních může vést k tomu, že takový řidič raději pojede rychleji, méně bezpečně a poruší pravidla jen proto, aby vyhověl ostatním a neměl pocit, že překáží. Což ve výsledku vede k přesnému opaku toho, co bychom všichni rádi, a sice aby na silnicích bylo bezpečno.

Co s tím

Jedete-li přiměřenou rychlostí, můžete si připomínat, že jste to právě vy, kdo v danou chvíli dodržuje pravidla provozu. A nenechte se dotlačit k porušení některého z pravidel. Jinak by to znamenalo nemít situaci pod svou kontrolou. A pokud máte na autě Zetko, dáváte všem jasný a srozumitelný signál o svých zkušenostech, který je navíc přímo zakotven v zákoně.

V ideálním světě by na sebe všichni řidiči a řidičky brali ohled a respektovali, že každý je na jiné zkušenostní úrovni. V autoškolách by se učil altruismus a prosociální chování na silnici. Za volantem by se člověk nemusel cítit tak moc ohrožen ostatními netrpělivými řidiči a třeba by ubylo nehod začínajících řidičů a řidiček. Když se o takový ideální svět budeme pokoušet, můžeme se mu alespoň přiblížit.